Polityka prywatności serwisów internetowych Urzędu Miejskiego w Tczewie

Przejdź do: Ochrona Danych Osobowych
Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jakie dane o Tobie zbieramy lub możemy zbierać?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami: gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Dane zbierane automatycznie: podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy przekazywali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a nami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

W przypadku kontroli organów odpowiedzialnych za ochronę danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru ścigania i/lub sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli wysłałeś do nas zapytanie, możesz otrzymać od nas e-mail z odpowiedzią. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące tej sprawy.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W razie konieczności możemy zmienić lub usunąć znajdujące się u nas dane - wystarczy skontaktować się z nami za pomocą dowolnego medium. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskimi / międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Nasze serwisy nie zawierają także treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Działanie kodu Google Analytics

Nasze witryny korzystać mogą z mechanizmów Google Analytics w celu sprawdzenia ilości odwiedzin, sprawdzenia jakie akcje wykonujesz na naszych stronach, oraz przekazuje te informacje do Google w celu wykorzystania w tzw. kampaniach displayowych / remarketingowcyh. Jeżeli nie chcesz udostępniać nam swoich danych, możesz zgodnie z polityką Google blokować w przeglądarce dostęp do kodu analytics, wówczas Twoje dane nie zostaną wykorzystane do wyświetlania Tobie spersonalizowanych reklam w oparciu o odwiedzane wcześniej strony.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.

Ochrona danych osobowych

Przejdź do: Polityka Prywatności
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miasta w Tczewie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejski w Tczewie, ul. Plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez inspektor@um.tczew.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Tczewie, ul. Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Adriana Głuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Tczewie, ul. Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Tczewie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Pozostałe informacje