Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)?

Jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Internet).

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Tczewie pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216).

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie
 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego
Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP Gdzie mogę uwierzytelnić swój Profil Zaufany Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych

Przekazanie dokumentów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy dostępnych na liście spraw i usług.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych
 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) określony jest przez ePAUP.
 • Pisma wnoszone za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych / Zastosowanie formatu / Organizacja ustalająca format / Norma
 • .doc / sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką / Microsoft Corporation / -
 • .docx / sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką / Microsoft Corporation / -
 • .gif / grafika rastrowa / CompuServe / -
 • .jpg (.jpeg) / grafika rastrowa / Joint Photographic Experts Group / ISO/IEC 10918
 • .ods / arkusz kalkulacyjny / Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) / ISO 26300
 • .odt / sformatowany tekst z grafiką (lub bez) / Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) / ISO 26300
 • .pdf / sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką / Adobe Systems Incorporated / ISO/IEC 32000
 • .png / grafika rastrowa / - / ISO/IEC 15948
 • .rtf / sformatowany tekst / Microsoft Corporation / -
 • .svg / grafika wektorowa / W3C / -
 • .tif (.tiff) / grafika rastrowa / Adobe Systems Incorporated< / -/li>
 • .txt / niesformatowany tekst / - / ISO/IEC 10646
 • .xls / arkusz kalkulacyjny / Microsoft Corporation / -
 • .xlsx / arkusz kalkulacyjny / Microsoft Corporation / -
 • .xml / sformatowany tekst / W3C / -
 • Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych: Płyta CD, Płyta DVD, Pamięć USB.
Uwaga!

Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.