Lista spraw i usług, które możesz złożyć za pośrednictwem ePUAP

Bezpośredni adres ESP w systemie ePUAP

Adresy naszych skrytek to: /of1gi3f79o/SkrytkaESP lub /of1gi3f79o/ESP

Lista spraw i usług

 • Wszystkie sprawy dostępne w jednym miejscu

  Przejdź do wyboru spraw


 • Pismo ogólne do urzędu

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Tczewie (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne (poniższe) formularze.

  Uruchom formularz


 • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

  Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia.

  Uruchom formularz


 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Tczewie deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uruchom formularz


 • Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

  Uruchom formularz


 • Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego

  Usługa umożliwia podpisywać dokumenty, sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis, zobaczyć podpisane dokumenty

  Uruchom formularz